86

86

86

Riz singapourien: "Poulet", tomates, ananas, carottes, tofu, curry;——Singapore rice:"Chicken", tomato, pineapple, carrots, tofu, curry.

86

6,00 €

Ajouter au panier

En savoir plus

Riz singapourien: "Poulet", tomates, ananas, carottes, tofu, curry;——Singapore rice:"Chicken", tomato, pineapple, carrots, tofu, curry.